LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay vẫn được xác định là một trong các ngành kinh tế chủ chốt, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây cũng là lĩnh vực mới mà Dũng Vinh Group đang vạch ra lộ trình phát triển cụ thể.

Xây dựng cơ bản có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như dân dụng, công nghiệp, giao thông… Các sản phẩm được tạo ra từ hoạt động xây dựng cơ bản thường là các công trình có quy mô lớn và giá trị sử dụng lâu dài như thủy lợi, thủy điện, quốc lộ, tỉnh lộ, khu công nghiệp…
Trên cơ sở khảo sát vị trí địa lý và hạ tầng kỹ thuật một số khu vực, Dũng Vinh Group mong muốn có thể tận dụng nguồn vốn và các tài nguyên sẵn có một cách hiệu quả để xây dựng các công trình cầu cảng, nhà máy, các công trình phúc lợi… góp phần phát triển kinh tế và giúp ổn định, an sinh xã hội. Không chỉ là một nhà thầu năng lực, Dũng Vinh Group còn cam kết trở thành một đối tác uy tín kết nối các nhà đầu tư tiềm năng, cùng nỗ lực có những đóng góp hữu ích cho cộng đồng.